Några av våra avslutade projekt

Beskrivning Ansvarig
Rosenlunds sjukhus
Anpassning, renovering och ombyggnad
av lokaler för M&M Medical AB
Beställare: Locum AB
Linus Thorberg
Folktandvården Sabbatsberg
Ombyggnad av ca 2000 m2 till nya kontorslokaler för Folktandvården.
Beställare: Locum AB
Patric Hörner
Kv. Atlas Gamla Stan
ITotalrenovering och ombyggnad av kulturfastigheten Förgylldte Lejonet
Beställare: Svenska Akadademien
Magnus Widell