ReferensobjektRosenlunds sjukhus
Anpassning, renovering och ombyggnad av lokaler för M&M Medical AB.

Folktandvården Sabbatsberg

Ombyggnad av ca 2000 m2 till nya kontorslokaler för Folktandvården.

Kv. Atlas Gamla Stan
Totalrenovering och ombyggnad av kulturfastigheten Förgylldte Lejonet