Ni jobbar på precis som vanligt!

Anders Byggare är en byggentreprenör som vänder sig till professionella beställare. Vi är särskilt intresserade av komplicerade projekt. Vår specialitet är att bygga om och renovera under pågående drift.

Behöver ni bygga om en lokal med särskilt känslig verksamhet? Med oss vid rodret behöver ni varken flytta eller stänga. Vi planerar våra projekt så att vårdmottagningar, operationssalar m.m. kan vara öppna som vanligt när de byggs om. Att lösa den här typen av utmaningar är vi specialister på. Det har vi många uppdragsgivare som kan intyga.

Vi åtar oss alla sorters byggprojekt med leveranssäkerhet och ansvarar för allt som rör underentreprenörer, ekonomi, tider, material, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vårt kvalitets- och miljösystem är uppbyggt enligt ISO.