Effektivitet och engagemang

Vi på Anders Byggare har lång erfarenhet av att projektleda och genomföra komplicerade om-, ny- och tillbyggnader. Vår organisation är effektiv och lättöverskådlig.

Som kund till oss får ni en personlig kontakt i form av vår ”objektansvarige” som fortlöpande uppdaterar er om projektet. Dessutom finns våra arbetsledande snickare som stöd. Det övergripande kundansvaret har vår ”produktionschef”. Alla i teamet följer Anders Byggares system för att säkerställa en professionell produktionsprocess.

Anders Byggare AB ägs till större delen av Byggnadsförvaltning i Stockholm AB vilket i sin tur ägs av personalen. Det är en medveten strategi eftersom vi vill ha så engagerade medarbetare som möjligt.