KTH Live-In Lab

Uppbyggnad av fyra flexibla testlägenheter i KTH Live-In Lab

Anders Byggare är entreprenör för uppbyggnad av fyra flexibla testlägenheter samt källare i KTH Live-In Lab, som är en innovationsmiljö för forskning och utveckling av bygg- och fastighetsrelaterade tekniker och metoder.

– Den tekniska höjden på installationer och byggnadssystem när det gäller KTH Live-In-Lab är oerhört inspirerande och passar Anders Byggare med vår erfarenhet av tekniskt utmanande projekt. Vi uppskattar också det nära samarbetet som vi har med forskare och produktutvecklare, säger Patric Hörner, VD Anders Byggare AB.

Beställare: KTH