Stockholms Konserthus

Teknisk upprustning samt ombyggnad av konsertsalar och biljettkassor.

Anders Byggare AB har många gånger under årens lopp utfört renoveringar och ombyggnationer i Konserthuset i Stockholm. Den blåklassade byggnaden är ett av de främsta exemplen på den svenska 1920-talsklassicismen, men är också en modern
arbetsplats för Kungliga Filharmonikerna. Sedan 1926 delas Nobelprisen i fysik, medicin, kemi och litteratur ut i Konserthuset.

Den kulturhistoriskt värdefulla miljön i kombination med en störningskänslig verksamhet mitt i Stockholms innerstad ställer höga krav på kommunikationsförmåga, samordning och flexibilitet. Vi har byggt om stora salen med nya gradänger och ny scen och renoverat guldtaket. Efter det har vi utfört akustikåtgärder och genomfört teknisk upprustning av hela huset med nya fläktrum i källare och på vinden, nya biljettkassor samt orkesterfoajé.

Beställare: Konserthusstiftelsen